Excel – grafikoni

Grafikon ili dijagram je grafička prezentacija podataka koja treba vizuelno da istakne vrednosti iz tabele i neizostavni je deo Excela. Osnovni pojmovi i rad sa grafikonima se nalazi u prezentaciji, u narednim prezentacijama – više primera za vežbu.

Vežba i zadatak za učenike I razreda

Dragi učenici, ispod se nalazi kratka vežba sa detaljnijim objašnjenjima o korišćenju nekih jednostavnih formula. Vaš zadatak je da prvo prođete kroz prezentaciju pažljivo, odradite sve korake kao i ja, i na kraju Vas čeka zadatak koji treba urađen da mi prosledite. Za malo naprednije korišćenje formula, u narednim prezentacijama više.